Uslovi korišćenja

Mobi Optika d.o.o., sa sedištem u Beogradu, Terazije 5, izdavač je Internet stranice www.mobioptika.rs.

Pod pojmom „Internet stranice“ u ovim Uslovima korišćenja podrazumevaju se sve internetske stranice koje se nalaze unutar domene www.mobioptika.rs.

Korištenjem internet stranice www.mobioptika.rs smatra se da ste u potpunosti upoznati i saglasni s ovde navedenim Uslovima korišćenja. Ukoliko se ne slažete sa niže navedenim uslovima korišćenja navedene stranice, molimo Vas da se sa istom ne služite.

Korišćenjem sadržaja ove web stranice korisnik prihvata sve rizike koji nastaju iz korištenja ove web stranice te prihvata koristiti sadržaj ove web stranice isključivo za ličnu upotrebu i na ličnu odgovornost.

Pravo Korištenja ove internetske stranice lično je pravo svakog krajnjeg korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe.

Krajnji korisnik je svestan da ponekad dolazi do prekida usluga ili do događaja koji su izvan kontrole Mobi Optike d.o.o. Isti ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vreme prenosa informacija na Internetu. Iako je cilj Mobi Optike d.o.o. da stranicu www.mobioptika.rs učini dostupnom 7 dana u nedelji, postoji verovatnoća da stranica neće biti dostupna zbog bilo kojeg razloga, uključujući i njezino održavanje.

Mobi Optika d.o.o. nije ni u kojem slučaju odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posledica korišćenja ili zbog nemogućnosti korišćenja internet stranice www.mobioptika.rs, delimično ili u celosti.

Mobi Optika d.o.o. zadržava pravo u svakom trenutku i bez predhodnog obaveštenja, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmeniti bilo koji od ovdje navedenih Uslova korišćenja internet stranice.

Obveza i dužnost korisnika je da koristi internet stranicu www.mobioptika.rs isključivo u skladu s propisima Republike Srbije, kao i s opštim moralnim i etičkim načelima.
Mobi Optika d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav eventualni gubitak ili štetu nastalu iz razloga što se korisnik oslonio na informacije dobijene na internet stranicama www.mobioptika.rs .
Ova web stranica sadrži i dokumente, podatke, informacije kao i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Mobi Optika d.o.o. nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopšte te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na tačnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. U slučaju da korisnik pristupi internet stranicama trećih strana, čini to isključivo i samo na ličnu odgovornost.

Materijali koji se pojavljuju na web stranici www.mobioptika.rs mogu sadržavati tehničke, tipografske ili fotografske greške. Cene su podložne promenama i imaju isključivo informativan karakter. Mobi Optika d.o.o. ne garantuje za tačnost ili potpunost bilo kojeg materijala na web stranicama.
Informacije dostupne na stranicama ne smeju se smatrati temeljem za donošenje važnih ličnih ili poslovnih odluka te ste saglasni da se Mobi Optika d.o.o. nećete smatrati odgovornom za moguće neostvarenje očekivanja.

Mobi Optika d.o.o. može izmeniti materijale na web stranicama u bilo koje vreme bez prethodnog obaveštenja. To se odnosi na obavezu ažuriranja materijala.
Korišćenjem internet stranice www.mobioptika.rs  smatra se da je korisnik ove Uslove korišćenja u celosti pročitao i prihvatio.