HVC Viewer

HVC viewer aplikacija na iPad uređaju koristi implementiranu tehnologiju proširene stvarnosti (augmented reality). Zahvaljujući jasnom, intuitivnom i značajnom sadržaju postala je nezamenjiva u svakodnevnoj praksi jer prikazuje kako će klijent videti sa različitim dioptrijskim staklima pre same kupovine.

Šta uključuje? 

Prva aplikacija sa potpuno interaktivnom proširenom stvarnošću za savršenu konsultaciju koja je predodređena klijentu. Klijent će odmah videti razliku u performansama različitih dioptrijskih stakala u „realnim“ životnim situacijama. 6 je modula:

Progresivna dioptrijska stakla Demonstracija performansi progresivnih dioptrijskih stakala menjaju se u zavisnosti od dizajna, vidnog polja i područja distorzije. Jednostavno možete prilagođavati jačinu progresivnog sočiva i adiciju prema klijentovoj dioptriji.

Monofokalna sočiva Demonstrirajte razliku između biasfernog, asfernog i standardnog dizajna. Pokažite nivo distorzija koji će uticati na vizualnu i binokularnu percepciju. Za preciznije iskustvo, prilagodite sferu, jačinu cilindra i os sočiva.

Kancelarijska sočiva

Objasnite različitost kancelarijskih rešenja za vid baziranu na funkcionalnim potrebama klijenata, od standardnih naočara za čitanje do sofisticiranih premium kancelarijskih dioptrijskih stakala. Vizualna reprezentacija prilagodišava se u zavisnosti od izabranih dioptrijskih sočiva.

Anti-refleksni slojevi

Jednostavno demonstrirajte prednosti anti-refleksnog sloja u okvirima udobnosti, od smanjenja refleksija, poboljšanja kontrasta do pojačane oštrine vida.

Fotoosetljiva sočiva za naočare

Ovo svojstvo naglašava prednosti nošenja Fotoosetljivih sočiva za naočare i udobnosti prirodnog vida u svim uslovima osvetljenja. Usporedite performanse sočiva sa i bez fotoosetljivog sloja u smeđoj i sivoj boji.

Polarizovana dioptrijska sočiva

Pokažite kako Polarizovana dioptrijska sočiva povećavaju kontrast i smanjuju odbljeske rezultirajući povećanom udobnošću nosiocu naočara.
Zašto je aplikacija posebna? 

Jednostavnost – intuitivan dizajn i logika će omogućiti uživanje u prodajnoj konsultaciji

Prenosivost – konzultacija je moguća svugde i u svakom trenutku

Komparativna prednost u odnosu na druge optike – istaknuti ste na tržištu na moderan i inovativan način

Jedinstveno iskustvo kupovine – bolja interakcija sa klijentom korišćenjem poslednje HOYA tehnologije