Hi-Vision LongLife proglašen najboljim anti-refleksnim slojem

08/02/2016

HOYA sa ponosom objavljuje da je Hi-Vision LongLife odabran za najbolji anti-refleksni sloj.

Sprovedeni  su rigorozni testovi premium anti-refleksnih slojeva koji simuliraju stvarne uslove korišćenja, a Hi-Vision LongLife je nadmašio konkurentska dioptrijska sočiva u svim karakteristikama koja su korisnicima izuzetno važne: dugotrajnost i otpornost na grebanje i jednostavnost čišćenja.*

Testovi su sprovedeni u avgustu 2015. od strane NSL Analytical Services, nezavisne laboratorije u Ohaju u Americi, specijalizovane za testiranje oftalmičkih sočiva. Dioptrijska sočiva su inicijalno izmerena spektrofotometrom i podvrgnute oscilaciji u rasponu 150 krugova u minuti u trajanju četiri minute sa specifičnom supstancom. Dioptrijska sočiva su zatim ponovno izmerena i upoređena sa ISO referentnim sočivom (CR-39® bez sloja) dajući finalnu Bayerovu vrednost: raspon otpornosti na grebanje.

Dioptrijska sočiva sa Hi-Vision LongLife su se pokazala 29% otpornija od sljedećeg testiranog najotpornijeg dioptrijskog sočiva.

U narednom testu evaluacije jednostavnosti čišćenja, sočiva su podvrgnuta 20.000 brisanja sa ISO linearnim abrazivnim materijalom i krpicom od mikrofibera. Vrednosti kontaktnog ugla  su merene pre i posle testiranja: što je veća vrednost, bolja su svojstva čišćenja.

Rezultati su pokazali da Hi-Vision LongLife zadržava svojstva antistatičnosti, anti-reflektivnosti, hidrofobna svojstva i jednostavnost čišćenja i nakon dugotrajnog korišćenja i ponavljanog čišćenja.

O HOYA-I

Osnovana u Tokiju 1941., HOYA je japanska multinacionalna med-tech kompanija i vodeći dobavljač inovativnih i nezamjenjivih high-tech i medicinskih proizvoda baziranih na naprednoj optičkoj tehnologiji. Hoya je aktivna u medicinskom segmentu i informacijskoj tehnologiji, u segmentu dioptrijskih sočiva i proizvodnji medicinskih endoskopa, intraokularnih sočiva, optičkih sočiva kao i glavnih komponenti poluvodiča, LCD panela i HDD-a. HOYA grupacija sastoji se od 150 kancelarija, filijala i partnera sa preko 34,000 zaposlenih.

HOYA Vision Care Europe, Ms. Marijn de Winter 
E-mail: press@hoya.eu , www.hoya.eu