Očna kuća Pržulj

Adresa: 
Vojvode Stepe 189
Grad: 
Beograd
Država: 
Srbija
Telefon: 
011/247-2647