HOYA SUPER GARANCIJA za progresivna dioptrijska stakla

22/12/2018

Sa sigurnošću odaberite samo najbolje rešenje za savršen vid na daljinu i blizinu uz HOYA progresivna dioptrijska stakla jer u periodu dve godine od datuma kupovine HOYA nudi:

• 75% popusta na novi par HOYA progresivnih dioptrijskih stakala ukoliko dođe do bilo kakvih mehaničkih oštećenja koja nisu pokrivena standardnom garancijom.

USLOVI HOYA SUPER GARANCIJE

- garancija važi 2 godine od datuma kupovine, te može biti iskorišćena u slučaju bilo kojeg oštećenja (ogrebotine, pucanje, lom i dr.)

- zamenski par progresivnih dioptrijskih stakala mora biti ista vrsta proizvoda (isti indeks loma, dioptrija, dorada, boja itd.), a njihova se cena određuje prema važećem HOYA katalogu proizvoda (dodatne akcije i popusti su isključeni)

- HOYA Super garancija se može iskoristiti jednokratno, za par stakala na koje se odnosi, ne uključuje garanciju na okvir ni troškove dodatnih usluga (npr. ugradnje).

- HOYA Super garancija ne obuhvata promenu dioptrije, krađu ili gubitak progresivnih dioptrijskih stakala.

- može se iskoristiti i kod oštećenja samo jednog komada te naknadno, u slučaju oštećenja drugog..

Oštećena progesivna dioptrijska stakla treba doneti u poslovnicu HOYA optike partnera gde su iste i kupljene, zajedno sa HOYA Super garancijom, te s garantnom karticom na kojoj su podaci o Vašim diotrijskim staklima.